YÜZEY TEMİZLEME
     Günümüzde endüstride kullanılan malzemelerin başında metaller gelmektedir. Bu malzemelerin dış etkilerden korunması dayanımının ve ömrünün arttırılması için yüzeyinin dayanıklı malzemelerle öncelikle kumlama işlemi uygulanır sonra boyamaya geçilir ve en son olarakta kaplama gerekir. Bu işlemlerin uygulanabilmesi için malzeme yüzeyinin yabancı maddelerden (kir, pas, yağ, tufal vb.) yeterli düzeyde uzaklaştırılması gerekir. Bu arındırma işlemine yüzey temizleme adı verebiliriz.